Hvordan runde hjørner i Illustrator

Hvordan runde hjørner i Illustrator


Konvertere hjørner til avrundede hjørner kan estetisk forbedre grafikken ved å gjøre det glattere og mykere. Du kan tilbringe timer avrunding hvert hjørne manuelt ved omhyggelig justering av hjørne sin håndtak og ankere. Heldigvis gir Adobe Illustrator en enklere måte å runde dine hjørner. Ved å legge en effekt til kunstverket, kan du konvertere hvert hjørne i det valgte objektet til en angitt radius.

Bruksanvisning

1 Velg "Selection" -verktøyet.

2 Velg banen som du ønsker å runde hjørnene. Hold nede "Shift" tasten for å velge flere baner.

3 Klikk på "Effect" -menyen. Hold markøren over "Stylize" i "Illustrator Effects" -delen, og velg "Runde hjørner."

4 Skriv inn ønsket radius i "Runde hjørner" i dialogboksen. Klikk på "Preview" boksen for å se effekten av de avrundede hjørner. Trykk "OK" når du er fornøyd med avrundede hjørner. Hvert hjørne av banen vil bli konvertert til den angitte radius.

5 Klikk på "Object" -menyen, og velg "Utvid Utseende" for å gjøre hjørnene redigerbar igjen.