Hvordan sende Pages til iFrame

Ved utvikling av et nettsted, kan du finne det nyttig å ringe på informasjon som er lagret på en annen nettside. Denne siden kan være en nettside på din egen nettside eller en side fra en ekstern side og kilde. Innvendige rammer (iframes) kan du sette inn en annen nettside innholdet innenfor ditt eget nettsted. Dette er også nyttig hvis du har en bestemt webside som oppdateres regelmessig og ønsker ikke å endre de viktigste design av din primære side.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start," type "Notepad" og klikk programmet link. Trykk "Ctrl" + "O" og deretter finne og åpne HTML-siden.

2 Bla til den delen av HTML-siden der du vil ha ekstern side informasjon som skal sendes.

3 Skriv inn følgende kode, bytter ut "example.html" med URL og siden navnet på filen du ønsker å inkludere:

<Iframe width = "50%" height = "50%"> </ iframe>

4 Juster "width" og "height" som per dine spesifikasjoner. Bruk enten prosenter, som er gitt som et eksempel, eller fjerne "%" for å definere i piksler.