Hvordan Sett en type på en bane i Illustrator

Hvordan Sett en type på en bane i Illustrator


Som en illustrasjon program, er Adobe Illustrator et flott verktøy for å lage interessante figurer og kunstnerisk design. Det har også gode muligheter for å legge kort tekst til grafiske elementer. Ofte en del av design innebærer å kombinere en form og tekst for å lage interessant formet tekst, snu teksten inn i et grafisk element. Adobe Illustrator inneholder et verktøy utviklet for å hjelpe deg å oppnå akkurat dette.

Bruksanvisning

1 Lag bane med en av tegneverktøy slik som penn, blyant, former eller pensel.

2 Velg "Tekst i en bane" -verktøyet. Du må kanskje klikke på "Type" -verktøyet i noen sekunder for å få tilgang til "Tekst i en bane" -verktøyet.

3 Klikk på banen.

4 Skriv inn teksten du vil legge til banen.

5 Klikk på "Type" -menyen, og sveve over "Tekst i en bane." Velg "Tekst i en bane alternativer."

6 Klikk på "Effect" drop-down menyen, og velg den ønskede effekten. Pass på at "Preview" er krysset av for å se effekten som du velger det.

7 Klikk på "Rett til bane", og velg ønsket justering.