Hvordan Sett kontrast på en Intel iMac gjøre?

Ingen enkelt innstilling i Systemvalg-menyen på en Intel iMac kan du stille inn kontrasten. Du kan imidlertid bruke en tastatursnarvei for å justere kontrasten. Hurtigtaster er kombinasjoner av taster som sender en bestemt kommando til datamaskinen. Når du setter kontrast med hurtigtasten, endringene forblir intakt mindre du tilbakestiller dem eller kalibrere iMac-skjermen i "Viser" vindu i Systemvalg.

Bruksanvisning

1 Hold nede "Control", "Option" og "command" tastene på tastaturet samtidig.

2 Trykk på "". tasten for å øke kontrasten. Hold "Control", "Option" og "command" tastene holdes nede. Gjenta etter behov.

3 Trykk på "," -tasten for å redusere kontrasten. Hold "Control", "Option" og "command" tastene holdes nede. Gjenta etter behov.