Hvordan sette bredde på en Gridview kolonne

Innstilling bredden av en "Gridview" kolonnen er nyttig når du ikke ønsker å bruke en automatisk tildelt bredde. For eksempel kan du endre en kolonne bredde avhengig av innkommende data. En "Gridview" er en klasse som benyttes i dataprogrammeringsspråk som Visual Basic, C # og C ++ for å bidra til å skape et program. En "Gridview" er lik i utseende til en HTML-tabell, med kolonner og rader som inneholder data. Hver rad representerer en rekord, mens hver kolonne representerer et felt. Endre en kolonne bredde gjøres ved å endre "Bredde" eiendom i kolonnen er "ItemStyle", som inneholder stilegenskapene i kolonnen.

Bruksanvisning

1 Åpne kildefilen i et redigeringsprogram, for eksempel Microsoft Visual Studio Express.

2 Erklærer og initialisere en variabel som vil lagre den nye bredden på "Gridview" kolonnen. I C # dette gjøres ved å legge til følgende kode i funksjon:

int width = 10;

Den "10" verdi representerer en bredde på 10 piksler.

3 Sett en kolonne bredde med "bredde" eiendommen av Gridview er "ItemStyle". I C # dette gjøres ved å legge til følgende kode:

for (int n = 0; n <GridView1.Columns.Count; n ++)

{

GridView1.Columns [n] .ItemStyle.Width = bredde;

}

Erstatt "GridView1" med navnet på "Gridview". I eksempelet vil koden angi bredden av alle kolonnene til 10 piksler.

4 Lagre filen, kompilere og kjøre den for å vise de nye kolonnebredder.