Hvordan sette opp en Ethernet Switch

Brytere er nettverksenheter som brukes til å redusere overføring av meldinger over et nettverk, og dermed holde det klart for rot mens du kjører effektivt. De er ikke mye dyrere enn huber, og de er like enkel å installere. De er utformet for å automatisk konfigurere seg til nettverket de kobler seg til; mange kan ikke ha sine innstillinger endres. Brytere tjene en annen hensikt i tillegg; de øker antall enheter fysisk i stand til å koble til nettverket.

Bruksanvisning

1 Koble strømadapteren til Ethernet-svitsj og til et strømuttak. Du skal se at lysene blinker på enheten.

2 Bruk en Ethernet-kabel for å etablere en forbindelse mellom bryteren og ruteren. Du vil ha noen enheter som er koblet til bryteren for å kunne få tilgang til Internett.

3 Koble til alle enhetene du ønsker å operere gjennom bryteren via en Ethernet-kabel til hver.