Hvordan sette opp hurtigtaster i Microsoft Word

For å spare tid, kan du tilordne hurtigtaster til komplekse funksjoner eller funksjoner du utfører ofte i Microsoft Word 97 og Word 2000 (for PC) og Word 98 (for Macintosh).

Bruksanvisning

1 Gå til Verktøy-menyen og velg Tilpass.

2 Klikk på Tastatur.

3 I øvre venstre boksen, velg kategorien kommandoen eller funksjonen du oppretter en snarvei for.

4 I øvre høyre boksen, klikker du navnet på den spesifikke kommandoen du ønsker. En beskrivelse av kommandoen vises nederst i dialogboksen.

5 I "Lagre endringer i" menyen, klikk på navnet på det aktuelle dokumentet eller malen der du vil lagre snarveien nøkkelinformasjon. ( "Normal", vil spare din hurtigtast i de fleste nye dokumenter.)

6 Plasser markøren i New Hurtigtast-boksen.

7 Trykke på tastene på tastaturet du vil ha tilgang til den valgte kommandoen (for eksempel Ctrl-Alt-L). Du vil bli informert om disse nøklene er allerede brukt for en annen funksjon.

8 Klikk på Angi.

9 Klikk på Lukk.

Hint

  • Du kan fortsatt bruke dine valgte tastene hvis de allerede er tilordnet noe annet, men da vil du ikke kunne få tilgang til den opprinnelige funksjonen med en hurtigtast.