Hvordan sjekke Nil Object i Ruby

Ruby lar programmereren å få tilgang til data ved hjelp av variabler navngitte som peker til et sted i minnet. Normalt dette fungerer fint, men noen ganger en feil eller annen hendelse kan føre til at variabelen for å peke på "null", en spesiell datatype som lar programmereren vet at variabelen ikke peke på noen data. Programmerere kan sjekke for null og reagere på det på riktig måte ved hjelp av en spesiell metode som alle variabler arve.

Bruksanvisning

1 Åpne en terminal. I Windows klikker du på "Start", "Run" og skriv "cmd". I Mac OS X, klikker du på Spotlight-ikonet og skriv "Terminal".

2 Skriv "IRB" inn i terminalen for å åpne det interaktive Ruby tolk.

3 Skriv inn følgende i terminalen for å definere en variabel som null i Ruby:

d = null

4 Skriv inn følgende for å sjekke om en variabel er null:

d.nil?

Resultatet vil være enten "true" eller "false".

Hint

  • "Null?" vil sjekke om en variabel er lik null, men vil fortsatt generere en feil hvis den kjøres på en variabel som aldri ble definert i det hele tatt. For å sjekke om er definert en variabel, må du bruke "definert?" operatør. Skriv inn følgende til å gjøre det: "definert d?".