Hvordan skrive ut til en WebEx Document Loader

Hvordan skrive ut til en WebEx Document Loader


WebEx er et elektronisk kommunikasjon, samarbeid og deling verktøy som selges av Cisco Systems, kan Inc. Brukere lage elektroniske møter, arrangementer, kurs og klasser med WebEx. WebEx Document Loader er en skriverdriver som installeres automatisk når du installerer WebEx programvare. Den brukes av WebEx til å gjengi eller "skrive ut" dokumenter på nettet.

Bruksanvisning

1 Logg deg på WebEx møte på det planlagte tidspunktet. Du vil se WebEx Content Viewer, som er den WebEx vertsgrensesnittet, for møtet.

2 Klikk på "File" og "Open" i hovedmenyen øverst på skjermen.

3 Klikk på "Dokument". Dokumentet vil vises i det venstre panelet i Content Viewer.

4 Del din dokument - som nå er "trykket" på skjermen ved hjelp av WebEx Document Loader - med andre deltakere.

Hint

  • Skriv ut direkte til WebEx Document Loader utenfor WebEx ved å velge WebEx Document Loader skriver i Print Screen, som vanligvis nås ved å klikke på "Fil" og "Skriv ut" i de fleste applikasjoner.
  • Skriv ut til en ekstern skriver i WebEx ved å klikke på "Fil" og "Skriv ut" og deretter velge en annen skriver fra rullegardinlisten.