Hvordan Slapp Passord Begrensninger i XP

I Windows XP, administrative brukere har muligheten til å aktivere, endre og deaktivere passord restriksjoner. Hvis du er i en jobb, skole eller annen offentlig setting, er det en god idé å sette passord restriksjoner for å hindre uautorisert bruk på grunn av svake passord. Men hvis du er i et hjemmemiljø som er usannsynlig å bli rotet med, passord restriksjoner egentlig ikke er nødvendig. Hvis dette er tilfelle bør du slappe av eller deaktivere passord restriksjoner.

Bruksanvisning

1 Åpne Windows XP Group Policy Editor ved å gå til Start-menyen, klikke "Kjør," skrive "gpedit.msc" i tekstboksen og deretter klikke på "OK". Dialogboksen Group Policy Editor vises på skjermen.

2 Klikk på "Computer Configuration" i den venstre navigasjonsruten, og deretter gå til "Windows-innstillinger", "Security Settings", "Kontoregler" og klikk på "Passord for personvern."

3 Deaktiver passord kompleksitet restriksjonene ved å dobbeltklikke på "Passord må oppfylle kravene kompleksitet" og velge "Deaktivert."

4 Slapp av passord lengde og aldersgrenser ved å dobbeltklikke på "Minimum passordlengde" og velge en lavere tall og deretter dobbeltklikke "Maksimal passordalder" og velge et høyere tall (eller velg "0" for ingen maksimum).

5 Klikk på "Apply" og "OK" etter å endre innstillingene for å lagre endringene.