Hvordan starte opp en Ubuntu Live CD

Den Ubuntu Live CD er en fullt funksjonell Ubuntu Linux operativsystem som kjøres fra en CD-stasjon. Du kan kjøre Ubuntu Linux på en hvilken som helst datamaskin med en CD-stasjon, uavhengig av hvilket operativsystem som er installert på harddisken. Ubuntu Linux er tilgjengelig som en gratis nedlasting fra Ubuntu hjemmeside (ubuntu.com). Å starte opp i CD, må datamaskinen være satt til å starte opp til CD-stasjonen først i stedet for harddisk.

Bruksanvisning

1 Sett CDen inn i datamaskinens CD-stasjon.

2 Start maskinen på nytt.

3 Trykke på tasten som lar deg gå inn i BIOS mens datamaskinen starter opp. Vanlige nøkler som åpner BIOS er "Delete", "F1", "F2", "F8", "F10" eller "F12". Nøkkelen at du skal trykke vil mest sannsynlig bli vist på skjermen under oppstart. Det kan si "Press <tasten> til Enter Setup".

4 Bruk piltastene til å navigere til "Boot" -kategorien.

5 Velg "CD-ROM-stasjonen" som standard oppstartsenhet.

6 Lagre og avslutt BIOS for å fullføre oppstartsprosessen.

7 Trykk på "Enter" -tasten hvis datamaskinen ber om bekreftelse før oppstart til CD-ROM. Datamaskinen vil starte opp i Ubuntu Live CD.