Hvordan Totalt rad i Open Office

Maste funksjonene i Openoffice Calc kan hjelpe deg å utføre beregninger og manipulere dataene i et regneark med et klikk på en knapp. En av de mest grunnleggende og nyttige funksjoner er "Sum" -funksjon. Denne funksjonen gjør det mulig å summere verdiene av flere celler og utgang summen i en celle. Med denne funksjonen kan du raskt totalt en rad med data i et regneark.

Bruksanvisning

1 Klikk på tom celle i regnearket der du vil den totale skal vises. En tykk kant rundt cellen du klikker.

2 Klikk "Sum" på formellinjen ligger ovenfor kolonneoverskriften. Dette setter inn summen funksjon i inntastings på formellinjen.

3 Skriv inn celleområdet du ønsker å total mellom parentes i sum funksjonen. For eksempel, hvis du ønsker å summere verdiene av cellene A til E i rad 1, er den korrekte funksjonen "= SUM. (A1: E1)"

4 Trykk "Enter" for å sende inn funksjonen og total summen av raden.

Hint

  • Hvis du ikke ønsker å total hele raden, kan du skrive individuelle celler i sum funksjonen. For eksempel kan du legge til cellene A1 og D1 ved å skrive "= SUM (A1 + D1)."