multiplexing History

Multiplexing sender flere meldinger i løpet av en linje eller en datamaskin kanal. De to vanligste formene er FDM (Frequency Division Multiplexing) og TDM (Time Division Multiplexing).

Historie

Multiplexing begynte med telegraf systemer i 1800. Ved 1872 hadde Western Union duplex operasjoner på sine linjer. I 1874, Thomas Edison utviklet en måte å doble linjekapasitet. Dette gjorde to individuelle meldinger til å reise samme retning på linjen samtidig, som ble kalt diplexing.

Time Division Multiplexing

Den Baudot fordel ble oppfunnet i 1894. Et system med denne distributøren var i stand til å overføre flere meldinger i en tid på en enkelt telegraflinje. Denne typen overføring ble kalt Time Division Multiplexing.

Frequency Division Multiplexing

På 1930-tallet, Frequency Division Multiplexing oppsto. Denne type system som benyttes et vakuumrør og bærersystem med en vekselstrøm. Bruken av vakuumrør forbedret hastigheten av transmisjoner og integriteten av signaler.