Pivot Tabell Forklart

Pivot Tabell Forklart


En Pivot Table er en statistisk oppsummering verktøy i regneark som bruker "flat" data for å lage en "multi-dimensjonale" rapport med alternativer for å raskt filtrere sammendragsdata i ulike analytiske visninger.

Terminologi

"Pivottabell" er en Microsoft varemerke. Andre regneark bruker forskjellige navn på lignende verktøy, for eksempel "Pilot" i OpenOffice.org Calc eller "Panorama Pivot Table" gadget for Google Spreadsheets.

bruk Eksempel

Følgende viser salgstall:

Varer Måned Total-salg

Sko Jan $ 100

Sko februar $ 140

Klær februar $ 160

For å opprette en pivottabell, vil brukeren vanligvis utføre følgende

1) Velg data ved å spesifisere celleområder.

2) Identifiser kolonner der data kan grupperes (for eksempel "Varer" og "Month").

3) identifisere tallkolonner som totaler kan beregnes (f.eks "Total-salg»).

Pivot tabellen vil da inneholde alternativer for å filtrere data i henhold til de valgte for gruppering kolonner.

Eksempler A) og B) nedenfor er filtrert utsikt fra samme Pivot tabell.

EN)

Jan Sko $ 100

Fer Sko $ 140

Totalt $ 240

B)

Februar Klær $ 160

Sko $ 140

Totalt Resultat $ 300

utvidede Verktøy

Microsoft Excel "pivottabell" kan utvides til å utføre avansert BI (Business Intelligence) analyse ved å koble til eksterne Online Analytical Processing (OLAP) cube databaser.