Programvare for planlegging Classes

Programvare for planlegging Classes


Programvare for utdanning kan være dyrt. Men du kan kutte kostnadene ved å bruke freeware og åpen kildekode. Vær oppmerksom på at ikke all freeware vil kjøre på operativsystemet, fordi noen programvare er spesifikke for visse systemer.

FET

FET er plattformuavhengig programvare som kan kjøres på Linux, Windows og Mac. Programvaren lar deg importere data fra kommaseparerte verdier (CSV) tekst i kategorier som fag, aktiviteter, lærere og år, samt grupper og undergrupper. Du kan lagre data og statistikk, og generere rutetider. FET lar deg eksportere data i CSV tekst.

Mimosa

Mimosa er Windows og Mac-basert programvare som kjøres med Linux emulatorer eller lignende programmer som vin. Brukere kan markere hvert kurs og ressurs med forskjellige farger. Andre funksjoner inkluderer kurs strukturer som du kan endre, eksamen planlegging eksamener tree-view lesing av planlagte klasser og klasse ganger.

qOrganizer

For studenter, er qOrganizer programvare kompatibel med Linux og Windows. Programvaren tilbyr en kalender, gjøremålsliste, tidsplan og en passelig hefte som hjelper eleven å holde oversikt over oppmøte og karakterer i hver klasse. Du kan lagre enten til en SQLite database eller en MySQL database, eller skrive ut informasjon.