Slik fjerner Betinget formatering i et helt ark i Microsoft Excel 2003

Betinget formatering, introdusert i Microsoft Excel for å bidra til å endre utseendet på regneark basert på brukerdefinerbare forhold, kan virke vanskelig å fjerne. Slette dataene i cellene fjerner ikke betinget formatering. I stedet må du fjerne den fra en meny. Når du har fjernet all betinget formatering, vil regnearket være uformatert og tillater deg å begynne på nytt, hvis du ønsker det. Alle celleinnhold vil forbli den samme.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og deretter "Alle programmer" og deretter "Microsoft Excel".

2 Trykk "Ctrl" + "O". Finn og åpne arbeidsboken som inneholder betinget formatering.

3 Trykk "Ctrl" + "A" to ganger for å markere hele regnearket.

4 Klikk "Format" og deretter "Betinget formatering."

5 Klikk på "Slett", så sjekk alle tre boksene. Klikk "OK" for å fjerne formateringen.