Slik gjenoppretter Message Store på Outlook Express

Outlook Express holder en database over e-postmeldinger, arrangert av mappe (Innboks, Sendt, Kladd, etc.), i en mappe kalt lagringsmappen. Sikkerhetskopiering lagringsmappen er en viktig del av å eksportere Outlook Express data til en ny datamaskin. Du kan enkelt gjenopprette lagringsmappen til en reparert Outlook Express installasjon eller ny installasjon via programmets importfunksjonen.

Bruksanvisning

1 Åpne Outlook Express.

2 Velg "File> Import> Meldinger."

3 Velg versjonen av Outlook Express den sikkerhetskopierte lagringsmappen ble opprinnelig forbundet med. Klikk "Next".

4 Velg importere mail fra en butikk katalog. Velg "OE5" eller "OE6" Lagre katalog avhengig av hvilken versjon av Outlook Express lagringsmappen stammer fra. Klikk "Next".

5 Bla etter sikkerhetskopiert lagringsmappen og velg "OK" for å åpne den. Velg "Alle mapper" og klikk "Next". Outlook Express vil begynne å gjenopprette e-postmeldinger som finnes i lagringsmappen.

6 Klikk på "Finish" når prosessen er fullført.