Slik installerer en CVS-server på Ubuntu

Slik installerer en CVS-server på Ubuntu


CVS (Concurrent Versions System) er et versjonskontrollsystem. Det gjør at en enkelt eller flere utvikler for å opprettholde og utvikle flere versjoner av en enkelt programvarepakke. CVS-serverprogramvare er tilgjengelig gjennom Ubuntu programvare depotet. Ubuntu er en versjon av open source Linux operativsystem. Den bruker apt pakkebehandleren til å installere programvare fra Ubuntu depotet. CVS-serveren startes og stoppes med xinetd programvarepakken.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Programmer -> Programmer -> Terminal" for å åpne et terminalvindu.

2 Skriv inn kommandoen "sudo apt-get install cvs xinetd" for å installere CVS serverprogramvaren og xinetd programvare.

3 Skriv inn kommandoen "cvs -d / home / cvs_repo init" for å endre CVS fra "/ var / lib / cvs" katalogen til "/ home / cvs_repo" katalogen. Du kan endre depotet til en katalog du foretrekker.

4 Skriv inn kommandoen "sudo gedit /etc/xinetd.d/cvspserver" for å åpne "/etc/xinetd.d/cvspserver" fil for redigering.

5 Kopier følgende linjer i filen:
tjenesten cvspserver
{

port = 2401
socket_type = stream
protocol = tcp
user = root
wait = no
type = UNLISTED
server = /usr/bin/cvs
server_args = -f --allow-root /home/cvs_repo pserver
disable = no

}
Erstatt "/ home / cvs_repo" med katalogen som du definerte i trinn tre.

6 Lagre og lukk tekstfil.

7 Skriv inn kommandoen "sudo /etc/init.d/xinetd start" for å starte serveren.

8 Skriv inn kommandoen "sudo netstat -Trykk | grep cvs" for å sikre serveren kjører. Du vil nå se noe som ser slik ut:
tcp 0 0: cvspserver: * Lytt