Slik kjører Dot NET i VB6

Den Dot.NET rammeverket er en programvare rammeverk kjøres på Microsoft Windows-operativsystemer. VB6 programmer kan referere dynamiske koblinger biblioteker som er opprettet av Dot.NET rammeverket gjennom Component Object Model (Com). VB6 kan hente Com objekt som det er en wrapper løpet Dot.NET.dll filer. Når Com er tilgjengelig, kan du kjøre Dot.NET innen VB6 uten å oppgradere VB6 kode.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start", "Alle programmer" og dobbeltklikk "Visual Basic 6.0." Du vil se "New Project" dialogboksen åpen. Klikk "Standard EXE" og klikk "Åpne". Dette vil åpne en ny standard VB6 prosjektet og skape en ny form med tittelen "Form1."

2 Klikk på "Project" -menyen og klikk "Project", "Referanser". Sett en hake ved siden av COM.dll filen du vil hente fra Dot.NET.

3 Opprett et objekt i koden for belastningen på din "Form1" form ved å skrive følgende for å referere til COM.dll filen:

Dim oNewCOM som DotNetApp.COMFile

Sett oNewCOM = Ny DotNetApp.COMFile

Dette vil hente COM.dll filen og kjør Dot.NET i VB6.