Slik kjører du en PDF-fil

Slik kjører du en PDF-fil


Portable Document Format (PDF) er en type fil som gir mulighet for universell og konsistent tilgang til dokumenter, presentasjoner, rapporter og notater. PDF-formatet er nyttig siden innholdet i formatet beholder formateringen uansett hva slags program du bruker for å kunne se den. En annen fordel til en PDF er det faktum at du ikke trenger en kostbar programpakke for å kunne se siden de fleste PDF-seere er gratis. Når du får en PDF for å åpne, må du bruke PDF-leser. Husk, du vil trolig ikke være i stand til å endre filen når du åpner den.

Bruksanvisning

1 Lagre PDF-filen på skrivebordet siden det er den mest tilgjengelige sted på datamaskinen.

2 Start din PDF-leser.

3 Klikk på "File" i hovedmenyen. Rull ned og klikk "Åpne".

4 Bla for PDF-filen du lagret i trinn 1. Marker den og klikk "Åpne" knappen.