Slik konfigurerer du Microsoft Network Load Balancing

Nettverket lastbalansering hjelper deg med å konfigurere flere servere for å håndtere forespørsler som kommer inn fra kundene. Denne typen konfigurasjon i Windows gir en annen server oppgaven med å håndtere klientforespørsler når en server blir overbelastet. Du må ha dine servere koblet til en ruter, gateway eller bytte for å gjøre dette mulig. Servere som har et uhåndterbart antall forespørsler om å behandle frem forespørselen over det lokale nettverket til en annen server som kan håndtere det.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start", deretter "Control Panel".

2 Dobbeltklikk på "Network Connections".

3 Høyreklikk på nettverkskortet du bruker til å plukke opp klientforespørsler og klikk "Egenskaper".

4 Fyll inn de riktige verdiene for hver tekstboksen i "Cluster Parameters" -kategorien. Disse verdiene omfatter din IP-adresse og nettverksmaske.