Slik konverterer en OST fil til en PST manuelt

En OST filen inneholder Microsoft Exchange datalagring inkludert e-post, kontakter og kalenderavtaler. Exchange-serveren bygger og legger til OST-filen når du er logget inn via Outlook. Men når datamaskinen er frakoblet, dataene i en OST-fil kan ikke leses. Du kan konvertere dataene i OST fil for å lagre det i en Outlook PST-fil for visning i frakoblet modus bruker databasen import funksjonen innebygd i Outlook.

Bruksanvisning

1 Start Outlook. Logg inn på din Exchange e-postserver for å vise innholdet i din OST-filen.

2 I Outlook, klikk på "File" og deretter "Import og eksport".

3 Klikk "Eksporter til en fil" og "Next".

4 Klikk "Fil med personlige mapper (PST)" og "Next".

5 Klikk på "personlige mapper" på toppen av listen, og klikk deretter på "Inkluder undermapper." Dette vil eksportere alt i din OST fil til en PST-fil. Klikk på de aktuelle kategoriene i listen hvis du vil eksportere bare visse data som kontakter. Klikk "Next".

6 Klikk på "Browse" -knappen. Naviger til en mappe på harddisken der du vil lagre PST-filen. Skriv inn et filnavn og trykk "Enter". Velg hvordan du ønsker mulige doble elementer skal forvaltes.

7 Klikk på "Finish".