Slik konverterer MySpace Personal til MySpace Music

Slik konverterer MySpace Personal til MySpace Music


Konverter din MySpace-side til en side der du kan kringkaste musikk til venner, familie og fans. Når du oppretter en MySpace musikk siden, vil du være i stand til å laste opp din egen musikk på nettet. MySpace vil være vert for musikken din gratis og gir deg mulighet til å dele musikken din gjennom nettstedet. Sett din musikksiden hverandre ved å registrere deg, redigere profilen din og lage en personlig layout. Følg noen enkle trinn for å konvertere din personlige MySpace-siden til en MySpace musikksiden.

Bruksanvisning

1 Lag en MySpace-band-profil ved å sette opp en konto. Selv om du har en personlig MySpace-side, må du opprette en egen konto for å konvertere til en MySpace musikksiden. Logg inn MySpace (se Ressurser) og velg kategorien "Music" på toppen av hovedmenyen.

2 Velg "For Artists" på øvre høyre side av musikken siden.

3 Klikk på "Registrer deg nå". Skriv inn informasjon om deg og ditt band på den påfølgende siden. Du vil bli bedt om navnet på bandet eller musiker og bandsjangeren.

4 Klikk på Bla gjennom og se gjennom mediefiler på datamaskinen for å laste opp på MySpace Player. Velg musikken du ønsker (trykk og hold nede CTRL-tasten for å markere flere sanger på en gang). Lagre endringer når du er ferdig.

5 Rediger profilen din. Opprett en personlig layout ved å laste opp et bakgrunnsbilde til et bilde hosting nettsted. Nettstedet vil gi deg en unik nettadresse. Klikk på "Rediger profil" på din MySpace-konto og lime inn nettadressen i "om meg" -delen. Du kan også velge en pre-laget layout fra en online generator (se Ressurser).