Slik konverterer Vertical data til horisontal data i Microsoft Access

Du kan ofte behov for å konvertere vertikale data til horisontale data i Microsoft Access. En måte å gjøre dette på er å skrive inn data på nytt og ordne det i ønsket format, men det er ikke nødvendig å gjøre mer arbeid for deg selv. En bedre måte er å omstille dataene ved hjelp av krysstabellspørring funksjonen.

Bruksanvisning

1 Lag en krysstabellspørring i Microsoft Access ved å velge Lag og klikke klikke Spørreveiviser fulgt av kryssSpørreVeiviser. Klikk på "OK".

2 Velg data som skal konverteres og klikk "Next".

3 Velg dataene for radoverskrifter og flytte den fra tilgjengelige felter til utvalgte felt. Klikk "Next".

4 Velg data for kolonneoverskriftene og flytte den fra tilgjengelige felter til utvalgte felt. Klikk "Next".

5 Gi nytt navn til søket hvis ønskelig og klikk "Finish".

Hint

  • Det er en god idé å sikkerhets dataene opp før du begynner denne eller andre data-manipulasjon prosedyre.