Slik kopierer en Outlook Express-konfigurasjon til en annen datamaskin

Eksportere Outlook Express-konto vil du kunne overføre gjeldende konfigurasjonsinnstillingene mellom datamaskiner, lettelser i ferd med å migrere fra en gammel PC til en ny maskin. Du kan overføre konfigurasjonsinnstillingene med eksport veivisere i Outlook, slik at du kan flytte e-postkontoen til en ny datamaskin med et minimum av stress.

Bruksanvisning

1 Åpne Outlook Express på den gamle datamaskinen.

2 Klikk "Verktøy" og velg "Kontoer".

3 Klikk "Mail", velg kontoen som skal eksporteres, og klikk "Export".

4 Sett USB-stasjonen inn i datamaskinen og klikk på stasjonsbokstaven til USB-stasjonen som plassering for å lagre sikkerhetskopifilen.

5 Sett USB-stasjonen inn i den nye datamaskinen, og åpne Outlook Express.

6 Klikk "Verktøy" og klikk "Kontoer".

7 Klikk "Mail" og velg "Import".

8 Velg stasjonsbokstaven til USB-stasjonen som stedet å søke. Klikk "Open" for å eksportere konto og konfigurasjonen.