Slik sletter et nettverk From My Windows Vista Nettverks- og delingsliste

Slik sletter et nettverk From My Windows Vista Nettverks- og delingsliste


Vista er en versjon av Windows-operativsystemet, laget av Microsoft. Når en datamaskin som kjører Vista kobles til et nettverk for første gang, oppretter operativsystemet et "nettverk profil" for å få fart (for eksempel ved ikke å kreve at brukeren må taste inn nettverkspassord) fremtidige tilkoblingsforsøk. Imidlertid kan gamle profiler for nedgraderte nettverk eller nettverkskonfigurasjoner føre til konflikter med nyere profiler. Du kan slette en nettverksprofil fra Vista, effektivt å slette minnet Vista har av å ha vært på det nettverket før.

Bruksanvisning

1 Logg inn på datamaskinen som en bruker med administratorrettigheter. Klikk på "Start" og deretter på "Control Panel".

2 Klikk på "Nettverks- og delingssenter." En ny konfigurasjon vindu vil komme opp. Klikk på "Manage nettverk." Vista vil vise en liste over de eksisterende nettverksprofiler.

3 Høyreklikk på profilen for nettverket du vil slette, og velg "Fjern". Vista vil slette profilen.