Excel 2007 Vil ikke skrive ut flere kopier

Excel 2007 Vil ikke skrive ut flere kopier


Hvis du prøver å skrive ut flere kopier av et regneark eller et diagram i Microsoft Excel 2007, og det vil ikke skrive ut kopiene, er det fordi en egen utskriftsjobb ble opprettet for hver kopi. Microsoft Excel oppretter en egen jobb for hver kopi som du innspill på grunn av "Sortering" boksen i "Skriv ut" i dialogboksen. Når dette er krysset av og du prøver å skrive ut flere kopier, vil de ikke ut i orden, spesielt hvis andre mennesker eller andre programmer skriver ut fra den samme skriveren.

Bruksanvisning

1 Gå til "Fil" -menyen og velg "Skriv ut". "Skriv ut" dialogboks vil vises.

2 I "Antall kopier" boksen, angir antall kopier du vil skrive ut.

3 Fjern merkingen i «Sammen" boksen i "Skriv ut" i dialogboksen. Hvis «Sammenhold» ikke er merket, vil Excel skape en utskriftsjobb og skrive ut alle eksemplarer på en gang.