Hvordan Åpne brannmurporter

Porter er kommunikasjonskanaler for datamaskiner og nettverk. Enkelte programmer som kjører over eller koble til Internett krever bruk av visse porter. Brannmurer blokkere bruken av mange havner, fordi de kan være like åpne dører, som virus og hackere bruker for å få kontroll over datamaskinen din. Men hvis du har et program som trenger å bruke en port som brannmuren har blokkert, kan du gå inn i brannmuren og åpne denne porten. Etter disse instruksjonene vil tillate deg å åpne en port i Windows-brannmuren og gi deg veiledning for andre brannmurer.

Bruksanvisning

1 Gå til kontrollpanelet og klikk på "Windows-brannmur". Hvis du bruker en annen brannmur program, åpner det programmet fra Programmer-menyen. Hvis du kjører Microsoft-brannmuren, må du jobbe med begge programmene.

2 Kontroller status for brannmuren. Den første ruten som kommer opp er den generelle kategorien, og det bør indikere om brannmuren er på eller ikke. Hvis brannmuren ikke er på, valgte "på" og klikk "OK."

3 Åpne brannmurprogrammet. Gå til "Unntak" -fanen og velg "Legg til port." Gi port åpner et navn. Skriv inn portnummeret du vil åpne, og velg deretter enten "TCP" eller "UDP". I de fleste tilfeller vil du velger TCP. UDP brukes for forbindelses nettverk som ikke krever en innledende tilkoblingen til å sende informasjon.

Hint

  • Ikke åpne en port for et program du ikke kjenner.