Hvordan beregne en rente ved bruk av Excel

Microsoft Excel er et godt program for å bruke når du gjør finansielle beslutninger. Blant de mange funksjonene den kan utføre, kan Excel hjelpe deg å beregne rente på et lån eller en investering. Ved ganske enkelt å skrive inn informasjonen du allerede vet, kan du bruke Excel til å bestemme om du vil fortsette med transaksjonen basert på den interessen du ville være å betale eller opptjening.

Bruksanvisning

1 Gjør leksene dine. For å finne renten, vil du trenger å vite tidsperiode eller lengden på lånet eller investering, den månedlige utbetalinger og prinsippet om lån eller investeringer.

2 Opprett et Excel-regneark til å bestemme renten. Skriv en liste over overskrifter-nåverdi, Future Value, månedlig betaling og antall betalinger. Hvis du begynner i celle A1 med overskriften "Current Value", de resterende overskrifter som er oppført her vil falle i cellene A2, A3 og A4.

3 Skriv inn informasjonen som kreves i cellene til høyre for overskriftene. Hvis du begynte i celle A1 som foreslått ovenfor, kommer du inn din finansiell informasjon i cellene B1 gjennom B4.

4 Tast inn følgende formel i cellen under økonomiske data for å fastsette renten på investeringen eller lån [= Rate (B4, B3, B1)]. Deretter klikker du på Enter-knappen på formellinjen.

5 Gjør din avgjørelse. Når du er ferdig, vil formelen forteller deg renten du skal betale på lånet ditt, eller å tjene på investeringen din. Dersom vilkårene for investeringen endres under forhandlingene, er det bare taste inn den nye informasjonen for å se om renten er bra for deg.