Hvordan Boot en MacBook

Hvordan Boot en MacBook


I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å manuelt starte opp MacBook, for eksempel når MacBook slår seg ikke på riktig måte, laster ikke Mac OS eller bare delvis laster noen funksjoner. Andre årsaker til bekymring inkluderes når du mistenker at du kan ha noen korrupte filer, eller hvis MacBook stenger seg ned eller automatisk omstart. Starter opp MacBook krever en trygg oppstart, som deretter laster Mac OS i sikkermodus.

Bruksanvisning

1 Slå av MacBook.

2 Trykk på "Power" knappen for å starte MacBook. Du vil høre en tone som indikerer MacBook slår den på. Så snart du hører denne tonen, trykk og hold MacBook "Shift" -tasten.

3 Slipp "Shift" -tasten når du ser "Safe Boot" vises på tvers av påloggingsvinduet.

4 Slå av og start datamaskinen på vanlig måte for å avslutte oppstart i sikkermodus.