Hvordan endre timer til tideler i Excel

Hvordan endre timer til tideler i Excel


Microsoft Excel er et kraftig regnearkprogram som kan hjelpe deg med å organisere store mengder data. Times kan formateres på mange måter i Excel, inkludert de kjente timer og minutter, eller "hh: mm," format. Plassere tid i desimal format, som 7,5 eller 9,2 timer, kan gjøre regnestykket enklere og er noen ganger en forutsetning for oppgaver som fakturering eller timelister. En enkel formel i Excel kan konvertere fra timer og minutter til desimaler.

Bruksanvisning

1 Skriv inn antall timer og minutter i en celle. For eksempel "07:30" i celle "A1".

2 Skriv "= A1 * 24" i en tom celle i Excel, der "A1" er selve celleadressen du skrev inn dine timer og minutter til. I dette eksempel går ut av cellen adresse som "A1".

3 Trykk på "Enter" -tasten. Excel konverterer timer og minutter til timer og tideler.

Hint

  • Hvis du har en feilaktig nummer dukker opp i svaret ditt, sørg for at cellen med ligningen er formatert som et tall. Høyreklikk på cellen, og klikk deretter på "Format celle" og "Number" fra Kategori-listen.