Hvordan fjerner jeg Write Protection Fra et Lexar Micro SD?

Mange av Lexar microSD-kort kan informasjon som skal beskyttes gjennom en manuell bryter plassert på siden av selve kortet. Når denne bryteren er aktivert, er den kortinformasjon lesbar, men ikke kan slettes. Denne bryteren kan venda seg til "Off" posisjon til enhver tid.

Bruksanvisning

1 Ta ut microSD-kortet fra enheten som den er koblet til.

2 Hold microSD-kort med etiketten vendt mot deg og finne den lille bryteren på venstre side av kortet.

3 Skyv sporet i motsatt posisjon. MicroSD-kortet vil nå være ubeskyttet.