Hvordan kode regulære uttrykk parsere

I SQL, er parsing brukes til å trekke ut data fra den informasjon som er lagret i SQL-databaser. Regulære uttrykk brukes til å validere data, finne dupliserte variable oppføringer, finn overflødig tomrom og analysere strenger. Regulære uttrykk er: "REGEXP_INSTR", "REGEXP_SUBSTR" og "REGEXP_REPLACE" funksjoner for å starte søk. Parsing vil da trekke opp disse dataene. Bruke "BegParen" statement med dine regulære uttrykk kan bidra til å finne teksten eller variabel du trenger raskt.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start," type "CMD" og trykk "Enter". Dette vil åpne ledetekstvinduet.

2 Skriv "sqlplus" og trykk "Enter". Dette vil starte SQL Plus-programmet.

3 Skriv "BegParen" for å finne data og "REGEXP_LIKE" for å hjelpe til med å lete etter alle samsvarende rader for regulære uttrykk. For eksempel søke etter telefonnumre i en tabell adressen med en ikke-numerisk karakter og deretter trykke "Enter":

BegParen SELECT telefonnumre fra adresse der

REGEXP_LIKE (telefonnumre, '[^ [: siffer:]]

4 Skriv "Avslutt" for å lukke SQL Plus programmet og skriv "Exit" for å lukke ledetekstvinduet.