Hvordan lage en pivottabell for å konsolidere flere dataområder

Med Microsoft Excel-regneark programmet kan du opprette en pivottabellrapport for å oppsummere og evaluere dataene du har lagt til i regnearket. Når du oppretter en pivottabell for første gang kan du velge å konsolidere dine data for å kombinere flere dataområder. Før du begynner å lage din pivottabell må du sørge for at du har alle dine data satt opp. Du kan også åpne mer enn en arbeidsbok for å velge flere dataområder og velger regnearket der du vil du pivottabell som skal settes inn.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Excel programmet som inneholder dataene du ønsker å opprette en pivottabell for på datamaskinen. Klikk på en tom celle i regnearket.

2 Klikk på "Data" og klikk deretter på "pivottabell og pivotdiagram Rapporter" alternativet for Excel 2003. Trykk på "ALT", "D" og "P" tastene samtidig for Excel 2007. pivottabell og pivotdiagramveiviseren vil da vises.

3 Klikk på "flere konsolideringsområder" og klikk deretter på "Next" -knappen. Klikk på "Jeg vil skape sidefelt" og klikk deretter på "Next" -knappen.

4 Klikk på alternativet "Skjul Dialog" og velg deretter de første dataområdet du ønsker å legge fra regnearket. Klikk på "Legg til" knappen for å legge til dataområdet.

5 Klikk på alternativet "Skjul Dialog" igjen for å velge en annen dataområdet som du vil legge til. Klikk på "Legg til" knappen igjen for å velge andre dataområde. Deretter kan du fortsette å legge til så mange dataområder som du vil.

6 Klikk på "0" alternativet under "Hvor mange sidefelt vil du?" feltet og klikk deretter på "Next" -knappen. Velg en plassering for pivottabell som skal plasseres i regnearket, og klikk på "Finish" -knappen.