Hvordan lage et hjerte symbol med tastatur Mine

Hvordan lage et hjerte symbol med tastatur Mine


Opprette grunnleggende tegn på tastaturet er grei. Du trykker på en knapp på tastaturet, og det tilsvarende tegnet vises på skjermen. I noen tilfeller må du holde "Shift" for å bruke en alternativ karakter eller stor bokstav eller hold "Fn" på en laptop for å legge inn et tredje tegnet alternativ. Det du kanskje ikke vet er at det finnes en rekke alternative tegn som du kan lage ved å legge inn en rekke kommandoer på tastaturet. Disse tegnene, som inkluderer et hjerte, blir ofte kalt "Alt" tegn etter nøkkelen du trykke ned for å lage dem.

Bruksanvisning

1 Plasser markøren der du vil at hjertet skal vises.

2 Sjekk Num Lock på tastaturet for å sikre at den er på. De fleste tastaturer har en lampe som lyser når antall låsen er på. Hvis din er av, trykk på "Num Lock" for å slå den på.

3 Trykk og hold "Alt" tasten og trykk tallet "3" på talltastaturet. Bare "3" på det numeriske tastaturet vil fungere; tallene ligger på bokstavene på tastaturet vil ikke fungere for Alt-koder.

4 Slipp begge knappene og hjertet vises.