Hvordan legge til et nettsted Link til startmenyen

En startmenyen link til et nettsted du besøker ofte kan spare tid og trinn. I stedet for å åpne nettleseren og gå til nettsiden linken, kan du bare klikke på et ikon for å åpne den automatisk. Det er mer enn én måte å legge til et nettsted til startmenyen. To metoder er listet nedenfor.

Bruksanvisning

Legg til en link fra Internet Explorer

1 Åpne Internet Explorer. Du må bruke Internet Explorer til å opprette snarveien. Når det er opprettet, vil det åpnes i din standard nettleser.

2 Skriv inn navnet på nettstedet du vil koble til i nettleseren boksen. Klikk på "Favoritter" fra menyen. Klikk "Legg til i favoritter".

3 Klikk på "Favoritter". Klikk på linken du har lagt til.

4 Hold nede venstre musetast. Dra "favoritt" til på startknappen. Du vil se linken som et element i start-knappen.

5 Høyreklikk på snarveien og velg "Fjern fra denne listen" for å slette snarveien fra startmenyen.

Legg til en kobling med Registerredigering versjon 5.0

6 Klikk på start-knappen. Klikk på "Programmer", "Tilbehør" og deretter "Notisblokk".

7 Skriv eller klipp og lim "[HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID {2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@ = "Nettsted link" "i notisblokken skjermen. Erstatt" nettside link "med navnet du ønsker for snarveien. Hit enter for å lage et mellomrom.

8 Enter "[HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID {2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} \ DefaultIcon]
@ = "% Systemroot% \ system32 \ shell32.dll, -47" "på neste linje.

9 Kopier eller skriv "HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID {2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} \ Instance \ InitPropertyBag]
"CLSID" = "{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}" "

10 Hit enter. Type "" metode "=" ShellExecute "". Hit enter-tasten på nytt. Type "" Command "=" link "".

11 Trykk på enter-tasten. Skriv "" Param1 "=" etterfulgt av nettadressen til nettstedet du vil skal vises i startmenyen. Sett anførselstegn rundt navnet på nettadressen.

12 Klikk "Fil" og deretter "Lagre som". Skriv "link.reg" i filnavnet.

1. 3 Bla til mappen der du lagret "link.reg." Høyreklikk på "link.reg" fil. Velg "Slå sammen" fra menyen.