Hvordan Link List Input Stream på C ++

C ++ er et programmeringsspråk for å skrive dataprogrammer. Input bekker utgjør noen form for data lagt inn i programmet av en bruker enten fra tastaturet eller en fil. En liste er de postene som vanligvis kommer fra en fil i tekstformat. Å arbeide med inngangsdata fra listen, må du koble dem til en C ++ variabel i programmet.

Bruksanvisning

1 Inkluder biblioteket for å håndtere input stream lister fra filer i C ++ program ved hjelp av følgende kommando:
"#include <Fstream>"

2 Åpne filen ved hjelp av kommandoen:

"Std :: ifstream fileInput (" fil.txt ");"

Merk at "fil.txt" er navnet på filen som inneholder en liste for å bli koblet.

3 Les data fra filen linje for linje med loop "mens" i C ++ program:
"Mens (std :: getline (fileInput, linje)"

4 Link listedataene til en variabel "poster" i programmet:
"Doble poster = linje;"
Legg merke til at søkeordet "dobbel" indikerer i C ++ antall den virkelige typen, for eksempel "45,3."

Hint

  • En C ++ program er en tekstfil som inneholder et sett med kommandoer i en bestemt rekkefølge.