Hvordan Påfyll Har en HP 3310 blekkpatron?

HP 3310 er i Hewlett-Packard Photo linje av skrivere. Den kan håndtere kopiering, faksing og standard utskriftsjobber, men er laget først og fremst for å skrive ut bilder. Bilde funksjoner på HP 3310 inkluderer innebygde spor for minnekort, et PictBridge-port, og fotoblekk som er atskilt fra standard blekk. I motsetning til de fleste farger blekkpatroner, som inneholder alle de fargede blekk i en patron, HP 3310 deler hvert blekk i en egen kassett. Mens blekkpatroner som leveres som standard i HP 3310 skrivere er ikke gjenfyllbar, kan du kjøpe fyllbare patroner for HP 3310.

Bruksanvisning

1 Erstatte alle patronene i HP 3310 med gjenfyllbare patroner. Refill kassett type som du trenger for HP 3310 er HP 02 blekkpatron. Mens erstatte patronene koster deg noen penger på forhånd, kan blekkpatronene bli lett etterfylt, slik at du sparer penger i det lange løp.

2 Dekk overflaten der du har tenkt å fylle HP 3310 blekkpatroner med stoff eller en avis. Blekket i patronene kan flekke de fleste overflater.

3 Sett patronen du ønsker å fylle på dekket overflaten. Trekk støpslet ut av toppen av patronen.

4 Sett inn en nål inn i tuppen av sprøyten. Vri nålen i sprøyten til den låses på plass.

5 Plasser tuppen av nålen i hvilken blekkfarger du må legge til patronen. Fyll stempelet opp til 12 til 15 ml fylle noen fargekassetten.

6 Dypp nålen inn i hullet på refill HP 3310 patron. Skyv blekket i patronen sakte.

7 Trykk pluggen tilbake på plass i toppen av patronen. Patronen kan nå trygt tilbake til skriveren.