Hvordan skrive ut Socket ID i Java

Når du danner en forbindelse til en annen datamaskin eller nettverksenhet i et Java-program du skriver, kobler programmet automatisk til en bestemt "socket" eller døråpning på den andre maskinen eller nettverksenhet. Den kontakten du kobler til vil ha en bestemt ID, og ​​du kan skrive ut denne kontakten ID ut i programmet hvis du trenger å feilsøke forbindelsen.

Bruksanvisning

1 Åpne Java-filen i den valgte programmeringsmiljøet.

2 Initialisere socket-tilkobling ved å skrive "Server newConnection = new Server (#);" på en ny linje.

3 Hent ID-en til stikkontakten ved å skrive "Socket newSocket = newConnection.accept ();" på en ny linje.

4 Skriv ut kontakten ID ved å skrive "out.print (newSocket);" på en ny linje.