Hvordan slå sammen tabellceller i Word 2007

Hvordan slå sammen tabellceller i Word 2007


Enten du bruker tabeller for å gjøre et område av dokumentet skille seg ut eller å ordne innholdet på en side, kan du tilpasse dem i Word 2007. Du kan slå sammen to eller flere celler som er ved siden av hverandre. Cellene kan være i egne kolonner, rader eller i hele tabellen. Innholdet i hver celle vil også kombineres etter at cellene er slått sammen, slik at du slipper å starte på nytt.

Bruksanvisning

1 Gå til bordet du ønsker å fusjonere i Word 2007.

2 Velg de tilstøtende cellene du vil slå sammen.

3 Velg "Layout" fra båndet og velg "Slå sammen celler" fra "Merge" gruppe. Alternativt kan du høyreklikke på de valgte cellene og velg "Slå sammen celler" fra pop-up-listen.