Hvordan starte opp i Recovery

Hvis datamaskinen er iskaldt eller ikke fungerer som den skal, kan det være et resultat av en systemfeil, for eksempel ødelagte systemfiler. En slik feil kan gjøre det svært vanskelig å bruke datamaskinen produktivt. Heldigvis har Windows-operativsystemet den innebygde Alternativer for systemgjenoppretting verktøyet, som inneholder verktøy som kan hjelpe deg å løse systemet. Alternativer for systemgjenoppretting verktøyet er tilgjengelig på Windows-installasjonsplaten eller på harddisken på datamaskinen. For å få tilgang til disse verktøyene, må du starte datamaskinen i skjermbildet Avansert oppstartsalternativer.

Bruksanvisning

Via datamaskinen

1 Ta ut eventuelle plater fra datamaskinens CD-stasjonen.

2 Trykk på "Power" knappen på datamaskinen, og hold den til maskinen starter på nytt. Trykk på "F8" tasten og hold den inne til skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer åpnes. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises for å få tilgang til skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer. Bruk piltastene på tastaturet for å navigere på skjermen.

3 Velg "Reparer datamaskinen", og trykk deretter på "Enter". Velg et tastaturoppsett fra listen over oppsett, klikk på "Neste" -knappen.

4 Velg et verktøy på Alternativer for systemgjenoppretting menyen til å gjenopprette systemet. For eksempel klikke på "System Restore" verktøy for å gjenopprette systemet til et punkt da det ble fungerer riktig. Følg instruksjonene for verktøyet som du valgte å gjenopprette operativsystemet.

Via installeringsdisken

5 Sett inn Windows-installasjonsplaten i diskstasjonen på datamaskinen. Hvis Autokjør-vinduet åpnes, lukkes den.

6 Trykk på maskinens "Power" knappen og hold den for å starte maskinen. Trykk på en tast på tastaturet når du blir bedt.

7 Velg språk og andre systeminnstillinger på Alternativer for systemgjenoppretting eller Installer Windows.

8 Klikk "Next", deretter "Reparer datamaskinen". Velg Windows-installasjonen, og klikk deretter på "Next".

9 Velg et verktøy på Alternativer for systemgjenoppretting menyen, og deretter følge verktøyets instruksjoner for å gjenopprette systemet.