Slik fjerner Primærnøkkel SQL

Primærnøkler er en viktig del av en tabell design. Ved omstruktureringen av tabeller, kan det komme en tid da en primærnøkkel må fjernes. For noen database administratorer, dette kommer etter en fullstendig redesign av en database eller fordi ytelsen er lav. Disse trinnene hjelpe deg å fjerne en primærnøkkel i SQL Server.

Bruksanvisning

1 Åpne SQL Server Management Studio. Klikk på Windows "Start" -knappen, velg "Programmer", og velg deretter Microsoft SQL Server. Fra menyen velger du "SQL Server Management Studio."

2 Åpne tabellen. På venstre side av skjermen, en liste over databaser vises i Server Explorer. Velg tabellen du ønsker å endre. Klikk på "Data" -menyen øverst i vinduet og velg "åpne tabellen Definition." Dette åpner tabellen designer.

3 Fjern primærnøkkelen. Høyreklikk på raden med primærnøkkelen og velg "Fjern Primary Key" fra menyen.