Slik reparerer en mikrofon Driver for Gratis

Alle mikrofoner og andre maskinvareenheter som skal brukes med en PC krever en bestemt driver. Drivere er sett av filer som gjør at en anordning kommuniserer med de andre komponentene i datamaskinen. (Se referanse 1.) Reparere en mikrofon driveren er lett oppnås gjennom bruk av Enhetsbehandling-verktøyet i Windows. (Se Referanse 2) En mikrofon førerfeil kan enten være forårsaket av filene blir utdatert for den gitte enheten eller feil driver blir installert.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" -knappen i nedre venstre hjørne av Windows-skrivebordet. Start-menyen kommer til syne.

2 Skriv "Device Manager" i søkeboksen i startmenyen og trykker på "Enter" -tasten. Enhetsbehandling-verktøyet åpnes og viser en liste over enhetskategorier.

3 Klikk på "Lyd, video og spillkontrollere" overskriften, og dobbeltklikk på navnet til mikrofonen i listen. Enhetsegenskaper åpnes.

4 Klikk på "Driver" -kategorien med Enhetsegenskaper. Trykk på "Update Driver" -knappen for å starte veiviseren for driveroppdatering.

5 Klikk på "Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare" alternativet. Veiviseren finner og installerer deretter den beste driveren for tiden tilgjengelig for mikrofonen. Mikrofonen driveren er nå reparert.