Hvordan du installerer flere Oracle Lyttere på Windows 2003

En Oracle lytteren konfigurert på Windows 2003 vert den førespurnaden og tjenester ledelse når en bruker ber om data fra databasen. Når du installerer Oracle, er standard lytteren satt opp for databasen. Hvis du vil ha flere lyttere for ulike forekomster av tjenesten, kan du legge til en ny lytteren med Net Services Administration-verktøyet som følger med Oracle Enterprise Manager.

Bruksanvisning

1 Open Enterprise Manager og klikk på "Net Services Administration" -knappen for å åpne verktøyet for den nye lytteren.

2 Klikk "Legg til" ved siden av listen over aktuelle lyttere. Du kan også bruke denne skjermen til å redigere noen av de aktuelle lyttere.

3 Skriv inn IP-adressen til databaseserveren eller vertsnavnet for serveren. Velg TCP / IP med SSL, hvis programmene koble til databaseserveren med kryptering. Ellers la standard "TCP / IP" protokollen som er valgt.

4 Skriv inn et navn for lytteren. Lytteren Navnet må være unikt blant alle lyttere på serveren. Klikk "OK" for å lage andre lytteren.