Hvordan ta notater på Nook Color

Barnes & Noble e-bok-leser, Nook Color, ble utgitt i november 2010 og inneholder flere funksjoner for å forbedre din e-leseglede. Din Nook Color lar deg kjøpe og lese bøker og tidsskrifter uten lugging rundt en pose full av lesestoff. Og hvis du liker å ta en masse notater mens du leser, kan du bruke notatfunksjonen til å skrive ned en rask tanke. Notatet blir lagret i margen på siden, slik at du enkelt kan finne og henvise tilbake til det.

Bruksanvisning

1 Trykk og hold fingeren på det første ordet i passasjen som du ønsker å ta et notat. Når tekstmerking verktøylinjen vises, ta fingeren ut av skjermen. Tekst Selection Toolbar streker ordet du rørt og to vertikale linjene er i hver ende av det uthevede ordet.

2 Trykk den vertikale linjen på slutten av det uthevede ordet. Deretter drar du fingeren til slutten av passasjen.

3 Trykk på "Merknader" -ikonet i tekstmerking Toolbar. En "Legg til en merknad" popup med et tastatur vises.

4 Skriv inn din kommentar i "Legg til en merknad" popup.

5 Trykk på "Post" ikonet for å lukke popup. Det vises et ikon i margen på siden for å indikere at du har lagt til et notat.

Hint

  • Trykk på "Note" ikonet i margen for å se notatet du tok. Du kan trykke på "X" for å lukke notatet. Hvis du vil redigere notatet, trykk på "Rediger", og trykk "Send" når du er ferdig.